HA ürünleri aşağıdaki gibidir ve aşağıdaki proseslerde kullanılmaktadır: