SORUMLULUKLARIMIZ

Gerek tedarikçi veya danışman, gerekse işveren olarak sorumluluklarımızın bilincindeyiz.

Tüm üretim aşamamızda insanların ve doğal yaşam kaynaklarının korunmasına dayalı bir anlayışa sahibiz.

HA sistemleri gün geçtikçe bütün dünyada büyük bir ilgiyle talep edilmekte ve kullanılmaktadır. Bu durum, en büyük hedefimiz olan kalitemizin devamlı geliştirilmesi sorumluluğumuzun da gerçekleştiğinin en büyük kanıtıdır.

Döküm kimyası alanında ileri teknolojik bilgilere hakim olan uzmanlarımız tarafından yoğunlaştırılmış araştırmalarımız sürdürülmektedir. Uzun yıllardır biriktirdiğimiz bu araştırmalar sayesinde müşterilerimizle birlikte verimli ve doğa dostu bir döküm sanayisi yaratmak için yeni yaklaşımlar elde etmekteyiz.    

SÜRDÜREBİLİRLİK

Hüttenes-Albertus döküm camiasında verimli ürünler ve prosesler geliştirmesiyle tanınmaktadır. Gelecek için önemli vazifelerimiz arasında:

 • Yoğun araştırmalarımızı çevresel sürdürülebilirliği olan bağlayıcı sistemleri, reçineler ve ileri düzeyde döküm cihazları alanında devam ettirmek
 • Üniversiteler ve enstitülerle yakın bir işbirliği içinde yer almak ve
 • Önemli bir yatırımı yeni ekipmanlar alanına yapabilmektir.    

ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMLERİ KAPSAMIMIZ

Metko Hüttenes-Albertus Kimya San. ve Tic. A.Ş, ISO 9001:2015 Kalite, ISO 14001:2015 Çevre ve OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Standartları Şartları’na uygun olarak Bilecik Fabrikamızda “Döküm Sanayi için Sentetik Reçine, Boya ve Döküm Kimyasalları Üretimi ve Ürün Geliştirme Faaliyetleri”’ni, Eskişehir Fabrikamızda “Döküm Sanayi için Besleyici Gömlek Üretimi ve Ürün Geliştirme Faaliyetleri”ni ve İstanbul Merkez Ofisimizde adı geçen ürünlerin satışı faaliyetlerini gerçekleştirmektedir. 

 

ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMLERİ POLİTİKAMIZ

Döküm kimyasalları alanında dünyanın lider üreticilerinden olan ve 30’dan fazla ülkede faaliyet gösteren Hüttenes-Albertus Grubu’nun Türkiye iştiraki Metko Hüttenes-Albertus Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş., sahip olduğu bilgi birikimi ve edinmiş olduğu tecrübeler ile döküm sanayi için sentetik reçine, boya, döküm kimyasalları ve besleyici gömlek üretimi yapmakta olup Entegre Yönetim Sistemi (EYS) kapsamında kalite, çevre ve İSG politikasını aşağıdaki hali ile uygulamayı taahhüt etmektedir:

 • Hüttenes-Albertus grubu tarafından yayınlanmış olan “Davranış Kuralları (Code of Conduct)”ı benimsemek, yaygınlaştırmak ve bu kurallara uygun şekilde hareket etmek,
 • Müşterilerimize ilk defasında ve her defasında istediği standartta ve zamanda, en yeni teknoloji ve en uygun fiyatla çözümler sunmak ve müşteri beklentilerinin de üzerinde kalite ve hizmet anlayışı ile müşteri memnuniyetini sürekli kılmak,
 • EYS kapsamında kalite, çevre ve İSG yönetim sistemlerinin etkinliğini ve sürekli iyileştirilmesini sağlamak, yürürlükte olan iş sağlığı, güvenliği ve çevre ile ilgili mevzuatın yanı sıra, üyesi olunan kuruluşların öngördüğü standartlara, iş kolumuzla ilgili tüm yasal şartlara, müşteri şartlarına, kalite, çevre ve İSG yönetim sistemi gerekliliklerine daima uymak,
 • Çalıştığımız çevreyi korumak, tüm kaynaklarımızı en verimli biçimde kullanmak,
 • Çevre boyutlarımızı etkin şekilde yönetmek, atık miktarlarını minimize etmek ve böylece çevre kirliliğinin önlenmesi için üzerimize düşeni her görevi eksiksiz yerine getirmek,
 • Tüm personele kalite, çevre ve İSG bilincini yaymak, eğitimlerle bilgi ve becerilerini artırmak, takım çalışması prensibini benimsetmek ve böylece sürekli gelişme faaliyetlerine katkıda bulunmalarını sağlamak,
 • Zamanında ve doğru şekilde risk analizleri yaparak, çevre boyutlarını doğru değerlendirerek, çalışanlarımız ve ilgili tüm taraflar için tehlikelerin ve çevresel risklerin önceden belirlenmesini ve ortadan kaldırılmasını sağlamak,
 • Kalite, çevre ve İSG ile ilgili tespit edilen kaynak ihtiyaçlarını zamanında ve eksiksiz olarak gidermek, çevresel olumsuz etkilerin, yaralanmaların ve sağlık bozulmasının önüne geçmek için tüm gereklilikleri yerine getirmek,
 • Covid-19 virüsünün Türkiye’de tespit edildiği ilk günden itibaren gelişmeleri takip ederek; gerekli tüm önlemleri alıp, çalışanlarımız ve paydaşlarımızın bu süreci sorunsuz bir şekilde geçirmesini sağlamak ve bu konuda paydaşlarımızı bilgilendirmek,
 • Yukarıda belirtilen prensipler doğrultusunda tedarikçilerimizin, müşterilerimizin ve personelimizin firmamıza duyduğu güvenin sürekliliğini sağlamak.

Hazırlayan ve Yayınlayan

Musa EROL

Genel Müdür