Hüttenes-Albertus Hakkında 

Hüttenes-Albertus döküm sanayi için kimyasal ürünler üreten dünyada önde gelen bir firmadır. Müşterilerimize, kalıp ve maça üretiminde kullanılan ileri teknolojik kimyasal ürünler tedarik etmekteyiz.

Döküm sanayini oluşturan firmalarla yakın bir işbirliği içinde olup, onların teknik ihtiyaçlarına göre durmadan ürünlerimizi geliştirmekte ve yenilemekteyiz. Bu çalışmalarımız ürünlerimizi sadece geliştirmekle kalmayıp, farklı alanlarda yeni ürünlerde üretmemizi sağlamaktadır.

 

 

Geleneğimiz geleceğimizi yaratır… "Geçmişten geleceğe…"  

Hüttenes-Albertus’un geçmişi 100 yılı aşkın bir döneme dayanmaktadır. Kuruluşundan itibaren grubumuz zamanla bütün dünyaya yayılmış, yedi kıtada 30’a yakın ülkede faaliyet göstermektedir.

 

1905’te Almanya’nın Hannover kentinde Albertuswerke GmbH kurulmuştur.

 

1909’da ise Almanya’nın Düsseldorf kentinde Hüttenes Gebr. kurulmuştur.

 

Her iki şirket de döküm sektörünün gelişen taleplerine cevap veren ve bunu birincil görevi haline getiren saygıdeğer firmalardı. 1970’te bu iki şirket şu ilke sonucunda birleşmiştir: “ Döküm kimyası sanayiinin bu iki uzman firması kendi tecrübe ve deneyimlerini birleştirirken sadece kendi kataloglarında bulunan ürünleri satmak için değil, döküm sanayisinin var olan problemlerini çözecek ürünleri geliştirmek ve üretmek amacıyla birleşmiştir.”

Bu amaçla, 1970 yılında Hüttenes-Albertus Kimya GmbH kurulmuştur.

 

Metko Hüttenes–Albertus

Metko Hüttenes-Albertus Kimya San. Tic. A.Ş. 1994 yılında Metko Kimya Sanayi ve Hüttenes-Albertus GmbH firmalarının işbirliği ile kurulmuş ve böylelikle sentetik reçine, maça ve kalıp boyaları konusunda dünyanın önde gelen firmalarından olan Hüttenes-Albertus ürünleri Türkiye'de yerli olarak üretilmeye başlanmıştır.

Hüttenes-Albertus firmasının uzun yıllara dayanan tecrübesi ve araştırmaları sonucunda ortaya çıkan yeni teknolojik ürünler Avrupa ile aynı anda Türk Döküm Sanayi'nin hizmetine sunulmaktadır. Döküm sanayinde kullanılan sentetik reçine ve boya imalatında ileri teknoloji ve know - how kullanılması bu birleşmeden sonra gerçekleşmiştir.

Metko Hüttenes-Albertus olarak seri üretim yapan bir firma olarak değil, müşterilerimize daha kontrollü ve özel üretimler yapan bir firma olarak hizmet vermekteyiz.

Günümüzde artan rekabet sonucunda hızlı ve verimli üretim giderek daha önemli bir yer tutmaktadır. Bugün, modern teknolojinin gelişmesi yönünde yapılan çalışmalar sayesinde üretimini yaptığımız yüksek kaliteli reçineler ve kullanıma hazır olan boyalarla, karmaşık yapıdaki döküm parçaları için kalıplar ve maçalar, yüksek miktarlarda ve ekonomik şekilde üretilebilmektedir. Metko Hüttenes-Albertus olarak, Hüttenes-Albertus'un tecrübe ve bilgi birikimi ile gücümüzü siz müşterilerimizin verimliliğini arttırmak için kullanmaya devam edeceğiz.  

 

Günümüzde Küreselleşmiş HA Grubu

Günümüzde Hüttenes-Albertus, yaklaşık 2000 çalışanı sayesinde bütün kıtalarda 30’a yakın ülkede faaliyet gösterip dünyanın her yerindeki müşterilerinin talep ve isteklerine anında cevap vermektedir.

Bütün dünyadaki döküm sektörü içerisinde sistematik büyüme politikası, Hüttenes-Albertus’u global döküm sektörü içerisinde öncü bir firma konumuna getirmiştir.

HA Grup: Fikirler geleceği yaratır.