ECOFLUX ÜRÜNLERİ

Bütün ECOFLUX ürünlerimiz alüminyum alaşımlarının üretim süreçlerinde çevresel gelişimi sağlarlar. Bütün ECOFLUX ürünlerimiz ya çok az miktarda florür içerir ya da hiç florür içermez.

Metalle cürufun birbirinden ayrılması için bir ekzotermik reaksiyon gereklidir ve bunun minimumda gerçekleşmesi zorunludur.  Bu reaksiyondaki ekzotermik enerji ECOFLUX ürünleri sayesinde düşürülerek metallerin çok rahat bir şekilde cüruftan ayrılması sağlanır.

ECOFLUX 14-SERİSİ

Bu ürünler ergime esnasında kuru bir yüzey sağlayarak metalle cürufun birbirinden rahat ayrılmasını sağlarlar.

ECOFLUX 142

Düşük florürlü ve sodyum içermeyen cüruflaştırıcı bir flakstır. Cüruf oluşumu 720 0C’nin üzerinde gerçekleşir.

ECOFLUX 143

Düşük florürlü cüruflaştırıcı bir flakstır. Kuru ve toz halinde bir cüruf üretilmesini sağlar. Bu ürünün dönerek işleyen gaz giderici sistemlerinde kullanılması önerilmektedir.

ECOFLUX 146

Düşük florürlü cüruflaştırıcı bir flakstır. Alüminyum üretiminin gerçekleştiği reverber fırınlarında ve potalarda geniş bir sıcaklık aralığında (720 0C  - 780 0C) kullanılmaktadır.

ECOFLUX 15-SERİSİ

Bu ürünler ergimiş metalde sıvı bir yüzey sağlayarak, metalin oksitlenmesine karşı en uygun şartları sağlarlar ve hidrojen gazının açığa çıkmasını engellerler.

ECOFLUX 150

Florür içermezler, düşük ergime sıcaklığına sahiptirler. Reverber fırınlarında kullanılırlar. Ayrıca indüksiyon fırınlarında; tornalama veya talaş kaldırma işlemlerinden geriye kalan metallerin kullanıldığı hurdalar içinde bu flaksların kullanımı uygundur.

ECOFLUX 151

Florür içermezler, düşük ergime sıcaklığına sahiptirler. Reverber fırınlarında kullanılırlar. Ayrıca indüksiyon fırınlarında; tornalama veya talaş kaldırma işlemlerinden geriye kalan metallerin kullanıldığı hurdalar içinde bu flaksların kullanımı uygundur.  Bu özellikleriyle ECOFLUX 150 ile benzerdir fakat bir parça daha fazla reaktiftir.

ECOFLUX 152

Florür içermezler. Fırın duvarlarında; şarj edilen metallerden kaynaklı kirliliklerin ve oksitli bileşiklerin oluşmasını engellerler. Bu flakslar, düşük ergime noktası sağlaması sayesinde kalınlaşan oksit tabakalarının ve diğer empüritelerin absorplayarak temizlenmesini sağlar. ECOFLUX 152 döküm sonrası tornalama veya talaş kaldırma işlemlerine uygun olduğu gibi hurdaların kullanıldığı işlemlerde de kullanılabilmektedir. Ayrıca bu flakslar fırın astarlarında ve potalarda biriken oksit tabakalarını da temizleyerek, metalden kolay ayrılabilen cüruflarında meydana gelmesini sağlar.

ECOFLUX 154

ECOFLUX 152 ile benzer özellikler göstermekle birlikte ondan farklı olarak düşük miktarda florür içermektedir. Ayrıca düşük sıcaklıklarda bile cüruf teşekkülünü sağlar.  

ECOFLUX 16-SERİSİ

ECOFLUX 16-Serisi özel olarak flaks enjeksiyon sistemleri için geliştirilmiş olup, “Rotorject” dönel flaks enjeksiyon sistemleri içinde kesin olarak kanıtlanmış yararları mevcuttur. Bu ürünler tıpkı diğer ECOFLUX ürünlerinde olduğu gibi çevresel temizliğin sağlanmasına önem verirler.

HA Flux Enjeksiyon ve Rotorject Sistemlerinde geleneksel yöntemlere göre daha az miktarda duman ve zehirli gazların salınımı gerçekleşir. Ayrıca; ergimiş metalin cüruftan temizlenmesi verimli bir şekilde gerçekleşir. Başka bir yararı ise; içindeki bileşenler sayesinde güçlü bir gaz giderimi sağlayarak bu flaksların kullanıldığı proseslerde, döküm işleminden sonra tekrardan gaz giderme işlemine gerek duyulmaz.

ECOFLUX 161

Genel amacı temizleme ve gaz giderme işleminde düşük florür enjeksiyonunu sağlamaktır. 720 0C  ve üzerinde kullanılmalıdır.  

ECOFLUX 163

Düşük florür içerip, sodyum ve kalsiyum içermezler. Pistonu oluşturan alaşımlar ve alüminyum-magnezyum alaşımları gibi sodyum ve kalsiyumla tepkimeye girmemesi gereken alaşımların dökümünde kullanılması tavsiye edilmektedir.

ECOFLUX 164

Genel amacı düşük florür enjeksiyonu sağlayıp, 720 0C  - 780 0C sıcaklıkları arasında kullanılması önerilmektedir. Bu flakslar temizleyici, gaz giderici ve cüruflaştırıcı flakslardır. Alüminyum vb. sodyum ile tepkimeye girmemesi gereken alaşımların dökümünde kullanılmalıdır.  

ECOFLUX 165

Genel amacı mükemmel akış özellikleri sağlayıp özellikle dönel flaks enjeksiyonunun yüksek sıcaklıklarda gerçekleşmesini sağlar. Bu flakslar temizleyici, gaz giderici ve cüruflaştırıcı flakslardır. Alüminyum vb. sodyum ile tepkimeye girmemesi gereken alaşımların dökümünde kullanılmalıdır. Bu flakslarla, pervane ve grafit şaft dökümünde yüksek sıcaklıklarda düşük sıcaklıklara göre daha iyi özellikler elde edilir.